Electoral nomination to Lagtima Landskap II May 12th 2020

Val till Lagtima Landskap II 12:e maj 2020
Election to Lagtima Landskap II May 12th 2020

Intresserad?

Fyll i detta formulär https://forms.gle/78dgNdaJhcT3UCm4A eller

kontakta valnämnden på val@gotlandsnation.se

Interested?

Fill in this form: https://forms.gle/78dgNdaJhcT3UCm4A or

contact the election committee at val@gotlandsnation.se

 

Det digitala ansökningsformuläret kommer att vara öppet fram till och med den 5 maj

The digital application form is open until the 5th of May

Ordinarie val 
Ordinary Elections

Andre kurator HT20-VT21 
Second Curator autumn 2020 - spring 2021

Köksmästare HT20

Kitchenmaster autumn 2020

Uthyrningsansvarig HT20-VT21

Rental Responsible autumn 2020 - spring 2021

Sexamästare HT20 - VT21

Master of Sexas autumn 2020 - spring 2021

Skattmästare HT20 - VT22

Treasurer autumn 2020 - spring 2022

2 st Revisorer HT20-VT21

2 Accountants autumn 2020 - spring 2021

2 st Revisorsassistenter HT20-VT21

2 Accountant Assistants autumn 2020 - spring 2021

3st ledamöter till Nationsstyrelsen HT20-VT22

3 members of the Nation's board autumn 2020 - spring 2022

Sekreterare HT20 - VT21 Secretary autumn 2020 - spring 2021

6st Klubbverkare HT20 6 Clubworkers autumn 2020

5st Helgfikavärdar HT20 5 Weekend fika hosts autumn 2020

8st Pluggfikavärdar HT20 8 Study fika hosts autumn 2020

Valnämndsordförande HT20-VT21

Head of the Election Committee autumn 2020 – spring 2021

Granskningsman HT20-VT21

Examiner autumn 2020 - spring 2021

Miljöförman HT20-VT21

Head of the environment autumn 2020 - spring 2021

Recentiorsförman HT20 - VT21

Head of the freshers committee autumn 2020 - spring 2021

Internationell sekreterare HT20 - VT21

International Secretary autumn 2020 - spring 2021

Hembygds- och Kulturnämndsordförande HT20-VT21

Head of the Home- and Cultural committee autumn 2020 - spring 2021

Förman för Gutniska lekar HT20-VT21

Head of Gutnik games autumn 2020 - spring 2021

PR-förman HT20-VT21

Head of the PR-committee autumn 2020 - spring 2021

Sånganförare HT20-VT21

Songleader autumn 2020 - spring 2021

Redaktör HT20-VT21

Editor autumn 2020 - spring 2021

Krönikör HT20-VT21

Chronicler autumn 2020 - spring 2021

Idrottsförman HT20 - VT21

Head of sports autumn 2020 - spring 2021

Nationsmarskalk HT20 - VT21

Nation's marshall autumn 2020 - spring 2021

Marskalk HT20 - VT21

Marshall autumn 2020 - spring 2021

Fanbärare HT20 - VT21

Banner Carrier autumn 2020 - spring 2021

Nationsfotograf HT20 - VT21

Nation's photographer autumn 2020 - spring 2021

IT-ansvarig HT20-VT21

IT-responsible autumn 2020 - spring 2021

8st Valnämndsledamöter HT20-VT21

8 members of the Election Committee autumn 2020 – spring 2021

2st Valnämndssuppleanter HT20-VT21

2 substitute members of the election committee autumn 2020 – spring 2021

Minst 4st Hembygds- och Kulturnämndsledamöter HT20-VT21

Atleast 4 members of the Home- and Cultural committee autumn 2020 - spring 2021

Minst 2st PR-nämndsledamöter HT20-VT21

Atleast 2 members of the PR-committee autumn 2020 - spring 2021

 

Fyllnadsval

By-elections

Revisor HT19-VT20

Accountant autumn 2019 – spring 2020

Sexamästare 2020
Head 
of Sexas 2020

Recentiorsförman 2020

Head of the freshers committee 2020

Vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2020 
Vice head of the Home- and Cultural Committee 2020

Idrottsförman 2020 
Head of sports 2020

Redaktör 2020 
Editor 2020

2 st Stipendienämndsledamöter 2020 
2 members of the Scholarship committee 2020

Minst 3st Biblioteksnämndsledamöter 2020 
At least 3 members of the Library committee 2020

Minst 3st Recentiorsnämndsledamöter 2020 
At least 3 members of the Fresher’s Committee 2020

 

/1Q

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala