Urtima landskap med kuratorsval

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 6 november 2012 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

§1.      Landskapets öppnande

§2.      Fastställande av röstlängd

§3.      Godkännande av kallelseförfarandet

§4.      Fastställande av föredragningslistan

§5.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6.      Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                      2012-09-25  

§7.      Meddelanden från inspektor

§8.      Meddelanden från nationsstyrelsen

§9.      Meddelanden från kuratelet

§10.  Meddelande från bostadsstiftelsen

§11.  övriga meddelanden

§12.  Inträdda landsmän

§13.  Utträdda landsmän

§14.  Bemyndigande av styrelsen till hissprojekt

§15.  Bokslut

§16.  Budget

§17.  Val av förste kurator 2013

§18.  Val av tredje kurator 2013

§19.  Val av en uthyrningsansvarig 2013

§20.  Val av fem klubbverkare vt13

§21.  Val av en recentiorsförman 2013

§22.  Fyllnadsval av 1-2 DJ’s 2012

§23.  Fyllnadsval av två revisorssuppleanter ht 12-vt13

§24.  Fyllnadsval av en klubbverkare ht12

§25.  Fyllnadsval av åtta vardagsfikavärdar ht12

§26.  Fyllnadsval av en redaktör ht12-vt13

§27.  Fyllnadsval av en marskalk ht12-vt13

§28.  Fyllnadsval av två valnämndsledamöter ht12-vt13

§29.  Utdelning av stipendier

§30.  Granskningar av ämbetsmän

§31.  Val av hedersledamot

§32.  övriga frågor

§33.  Ordet fritt

§34.  Landskapets avslutande 

Uppsaladen 29 oktober 2012,

 

Hanna Mattsson

Förste kurator

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala