Stipendieutlysning

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Härmed ledigförklaras följande stipendier. För stipendier som tillsätts utan ansökan tar stipendienämnden gärna emot förslag på mottagare – hör av er till förste kurator.

 

Gotlands nation (utan ansökan)

Till medlem av Gotlands nation. Avseende bör fästas ”näst karaktären vid kunskaper och lovande anlag, jämte vilka endast svårare fattigdom må kunna tagas i beaktande”. Utdelas på höstterminens urtima landskap.

 

Kolmodins I + II (utan ansökan)

Till flitig skötsam medlem av Gotlands nation. Utdelas på höstterminens urtima landskap.

 

Zelma Kjellbergs (med ansökan senast 1 november)

Till medlem som minst varit medlem i fyra terminer. Företräde manlig medicinare. Får ej tilldelas samma person mer än tre gånger. Företräde för kompetent Snöbohmare. Utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

 

Laurin I (utan ansökan)

Till flitig och förhoppningsfull medlem av Gotlands nation oavsett ålder eller examensmeriter. Släktföreträde för efterkommande till Harald och Elna Laurin. Utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

 

Karl och Tyra Langes I + II (med ansökan senast 15 november)

Till skötsamma och behövande studenter av Gotlands nation med företräde för välförtjänta släktingar till donatorerna, om sådana finns inskrivna i nationen. Två stipendier utdelas på höstterminens sista lagtima landskap.

 

Sundbergs (utan ansökan)

Till skötsam lovande medlem av Gotlands nation,. Avseende bör fästas näst karaktären vid kunskaper och lovande anlag. Endast svårare fattigdom må kunna tagas i beaktande. Innehas i normalt sex terminer. Avbrytes studier skall stipendiet utdelas återigen nästa termin. Utdelas på höstens urtima landskap.

 

Uppsala den 20 september 2011

     

Karl Fahlström

Förste kurator

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala