17 nov

Studentlägenhet finns ledig!

En studentlägenhet finns ledig på Rackarbergsgatan 15. Den här är på 30,5 kvm och hyran är 4000 kr. Utlysningen kommer att äga rum den 24/11 i nationshusets lokaler kl. 14:00. Medlemskap vid nationen krävs för närvaro på utlysningen och inlämnad ansökan ska ske på fredagen den 21/11 kl 12:00 till 2Q. Personlig närvaro på utlysningen alternativt via befullmäktigat ombud krävs. Inflytt 1/12.

Välkommen.

17 nov

Kalendarie vt15

12/1 Inskrivningen öppnar

12/1 Expen öppnar

20/1 Bettys öppnar

1/2  Superbowlgasque med 04-släpp

10/2 Lagtima landskap I

21/2 Reccegasque

14/3 Tefatgasque med 04-släpp

17/4 Mitterminsgasque med 04-släpp

30/4 Sillunch

1/5 Majmiddag

14/4 Urtima landskap

15 okt

Lambskallegasque

På måndag den 20/10 släpper vi biljetter till ämbetsmän, de får köpa 2 biljetter var.

På tisdag den 21/10 släpper vi biljetter till medlemmar av Gotlands nation, de får köpa 1 biljett var.

På onsdag den 22/10 släpper vi biljetter till övriga gäster, de får köpa flera biljetter men alla skall betalas på plats.

Man kan endast köpa biljetter på plats under tiden 11-13 annars kan man skicka ett mejl, men mejlen kommer inte att kollas igenom förrän efter biljettsläppet på plats har stängt.

Sidor