01 okt

Lambskallegasque

[For English, scroll down]

ÄNTLIGEN är det höst i Uppsala. För oss på Gotlands nation betyder det något alldeles särskilt.

Gotlands nation har den stora äran att presentera den sextioandra upplagan av LAMBSKALLEGASQUEN - Uppsalas äldsta och därtill kanske äckligaste Gasque.

16 sep

Lagtima Landskap

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 23 september 2014 klockan 18.00 å nationens festsal.


Preliminär föredragningslista:

§1    Landskapets öppnande
§2    Fastställande av röstlängd
§3    Godkännande av kallelseförfarandet
§4    Fastställande av föredragningslistan
§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6    Godkännande av föregående landskapsprotokoll
-    2014-05-13
§7    Adjungeringar

Sidor