17 nov

Studentlägenhet finns ledig!

En studentlägenhet finns ledig på Rackarbergsgatan 15. Den här är på 30,5 kvm och hyran är 4000 kr. Utlysningen kommer att äga rum den 24/11 i nationshusets lokaler kl. 14:00. Medlemskap vid nationen krävs för närvaro på utlysningen och inlämnad ansökan ska ske på fredagen den 21/11 kl 12:00 till 2Q. Personlig närvaro på utlysningen alternativt via befullmäktigat ombud krävs. Inflytt 1/12.

Välkommen.

17 nov

Kalendarie vt15

12/1 Inskrivningen öppnar

12/1 Expen öppnar

20/1 Bettys öppnar

1/2  Superbowlgasque med 04-släpp

10/2 Lagtima landskap I

21/2 Reccegasque

14/3 Tefatgasque med 04-släpp

17/4 Mitterminsgasque med 04-släpp

30/4 Sillunch

1/5 Majmiddag

14/4 Urtima landskap

Sidor