Electable positions for Lagtima Landskap II, December 1st 2020

Valbara förtroendeposter till Lagtima Landskap II den 1 december 2020

Positions up for election on Lagtima Landskap II, December 1st, 2020

Intresserad?

Vill du ställa upp till en förtroendevald post eller få mer information? Kontakta valnämnden på val@gotlandsnation.se

Val till valnämnden bereds av kuratelet, kontakta Förste Kurator för mer information eller för att ställa upp i val genom email till 1q@gotlandsnation.se

 

Interested?

Contact the election committee at val@gotlandsnation.se  if interested in a position or to run in the election

If interested in the electoral committee, contact the curatel through the First Curator on 1q@gotlandsnation.se

 

 

Ordinarie val för perioden 2021

Elections for the period of 2021

En Arkivarie 2021

One Archivist 2021

En Bibliotekarie 2021

One Librarian 2021

En Fanbärare 2021

One Banner Carrier 2021

En Granskningsman 2021
One Examiner 2021

En Idrottsförman 2021

One Head of Sports 2021

En PR-förman 2021

One Head of the PR-committee 2021

En Redaktör

One Editor 2021

En Teknikansvarig 2021

One Technology responsible 2021

En Vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2021

One Vice head of the Home- and Cultural committee 2021

      Minst fyra Recentiorsnämnsledamöter 2021

At least four members of the Fresher’s committee 2021

Sex Stipendienämndsledamöter 2021

Six members of the Scholarship committee 2021

      Minst fyra Biblioteksnämndsledamöter 2021

At least four members of the Library committee 2021

 

Ordinarie val för perioden VT21

Elections for the period of spring 21

Fem Helgfikavärdar VT20

Five Weekend Fika hosts Spring 20

Åtta Pluggfikavärdar VT20

Eight Study fika hosts Spring 20

 

Fyllnadsval för perioden 2021

By-elections for the period of 2021

En Uthyrningsansvarig 2021
One Head of Rentals 2021

En Internationell Sekreterare 2021
One International secretary 2021

En Recentiorsförman 2021

One Head of the Fresher’s committee 2021

 

Fyllnadsval för perioden VT20

By-election for the period of Spring 20

Sex Klubbverkare VT21

Six Club hosts spring 21

 

Fyllnadsval för perioden HT20-VT21

By-elections for the period of autumn 20 – spring 21

      En Granskningsman HT20-VT21 
One Examiner autumn 20 - spring 21

En Hembygds- och Kulturnämndsordförande HT20-VT21
One Head of the Home- and Cultural committee autumn 20 - spring 21

En PR-förman HT20-VT21

One Head of the PR-committee autumn 20 – spring 21

En Idrottsförman HT20-VT21

One Head of Sports 2021

IT-ansvarig HT20-VT21
IT-responsible autumn 20 - spring 21

En Sexamästare HT20-VT21

One Sexa master autumn 20 – spring 21

2 st Valnämndsledamöter HT20-VT21
2 members of the Electoral committee autumn 20 – spring 21

Minst 3st Hembygds- och Kulturnämndsledamöter HT20-VT21 
At least 3 members of the Home- and Cultural committee autumn 20 - spring 21

Minst 2st PR-nämndsledamöter HT20-VT21
At least 2 members of the PR-committee autumn 20 - spring 21

 

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala