Förslag om stadgeändring + Infomöte

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Förslag om stadgeändring

Gotlands nations stadgerevisionsgrupp har under lång tid arbetat med att revidera nationens stadgar. Gruppen har nu kommit fram till ett förslag som kommer läggas fram på lagtima landskap den 10 maj. Förslaget, de gamla stadgarna samt ett dokument som i stora drag förklarar ändringarna mot nuvarande stadgar finns uppsatt på anslagstavlan inne på expeditionen och kan även begäras ut i digital form genom att maila 2q@gotlandsnation.se. Synpunkter tas gärna emot innan landskapet, dessa skickas till 2q@gotlandsnation.se.

 

För att det ska kunna bli en meningsfull diskussion kring stadgarna är det bra om de som är intresserade av denna fråga har läst igenom stadgeförslaget.

För att ändra nationens stadgar krävs beslut på två på varandra följande landskap. Om landskapet beslutar att godkänna stadgarna på landskapet den 10 maj så krävs det ett till beslut på det första landskapet i höst för att stadgeförslaget ska gå igenom. 

 

Infomöte om stadgeförslaget

Innan landskapet den 10 maj kl 16.00 kommer ett informationsmöte hållas angående det ovan nämnda stadgeförslaget. Stadgerevisionsgruppen kommer vara där och kommer gå igenom förslaget i sin helhet. Det kommer även finnas gott om möjlighet att ställa frågor och diskutera. Vi rekommenderar varmt alla som är intresserade av stadgeförslaget att delta i detta möte.

 

På själva landskapet kommer diskussions- och frågetiden hållas mer begränsad även om det så klart kommer gå att framföra synpunkter även på själva landskapet.

Vi hoppas att vi genom ett sådant här förfarande kan förankra stadgeförslaget hos medlemmarna.

 

Om ni har några frågor angående något av det ovanstående så är det bara att kontakta 2q@gotlandsnation.se.

 

 

Vänligen,
Stadgerevisionsgruppen genom ordförande tillika andre kurator Erik Bogegård

The office

Mon-wed: 11-13
Thursday: 17-19

Bettys pub

Tue-Thu: 18-22
Friday: 18-22

Jakens café

Saturday:
Sunday: 12-15

Study fika

Mon-Thu: 10-16

Library

Thursdays: 17-19

GNIF

Mondays:

Contact us

1Q - First curator

Mirjam Andersson

The First Curator handle questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Nadja Rose Li

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Oscar Silén

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala