Kallelse till lagtima landskap 1/12

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 1 december 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

På landskapet kommer vi besluta om heltidsarvodering av köksmästare. Följ länken nedan för att läsa underlaget:

https://www.dropbox.com/s/jadct1uvao06jt9/skrivelse-om-k%C3%B6ksm%C3%A4star%C3%A4mbetet-b%C3%A4st.docx?dl=0

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-10-27
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Stadgerevisionen
 16. Heltidsarvodering av Köksmästare
 17. Uthyrningspolicyn
 18. Val av en Arkivarie 2016
 19. Val av en Bibliotekarie 2016
 20. Val av två DJs 2016
 21. Val av en Fanbärare 2016
 22. Val av en Granskningsman 2016
 23. Val av fem Helgfikavärdar vt16
 24. Val av en Hemsideansvarig vt16
 25. Val av en Idrottsförman 2016
 26. Val av sju Vardagsfikavärdar vt16
 27. Val av en Redaktör 2016
 28. Val av en Radioförman vt16
 29. Val av en Vice HK-nämndsordförande 2016
 30. Val av en Utskänkningsförman 2016-2017
 31. Val av sex Stipendienämndsledamöter 2016
 32. Val av minst fyra Biblioteksnämndsledamöter 2016
 33. Val av minst fyra Reccenämndsledamöter 2016
 34. Val av minst fyra PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2016
 35. Val av minst fyra Radionämndsledamöter vt16
 36. Val av tre Fastighetsnämndsledamöter 2016
 37. Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig 2016
 38. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 39. Fyllnadsval av sex Klubbverkare vt16
 40. Fyllnadsval av minst en HK-nämndsledamot ht15-vt16
 41. Val av hedersledamot
 42. Tillsättande av stipendier
 43. Utdelning av förtjänstmedaljer
 44. Granskningar av ämbetsmän
 45. Övriga frågor
 46. Ordet fritt
 47. Hemförlovning
 48. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 1 december 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-10-27
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Heltidsarvodering av Köksmästare
 16. Uthyrningspolicyn
 17. Val av en Arkivarie 2016
 18. Val av en Bibliotekarie 2016
 19. Val av två DJs 2016
 20. Val av en Fanbärare 2016
 21. Val av en Granskningsman 2016
 22. Val av fem Helgfikavärdar vt16
 23. Val av en Hemsideansvarig vt16
 24. Val av en Idrottsförman 2016
 25. Val av sju Vardagsfikavärdar vt16
 26. Val av en Redaktör 2016
 27. Val av en Radioförman vt16
 28. Val av en Vice HK-nämndsordförande 2016
 29. Val av en Utskänkningsförman 2016-2017
 30. Val av sex Stipendienämndsledamöter 2016
 31. Val av minst fyra Biblioteksnämndsledamöter 2016
 32. Val av minst fyra Reccenämndsledamöter 2016
 33. Val av minst fyra PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2016
 34. Val av minst fyra Radionämndsledamöter vt16
 35. Val av tre Fastighetsnämndsledamöter 2016
 36. Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig 2016
 37. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 38. Fyllnadsval av sex Klubbverkare vt16
 39. Fyllnadsval av minst en HK-nämndsledamot ht15-vt16
 40. Val av hedersledamot
 41. Tillsättande av stipendier
 42. Utdelning av förtjänstmedaljer
 43. Granskningar av ämbetsmän
 44. Övriga frågor
 45. Ordet fritt
 46. Hemförlovning
 47. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

The office

Mon-wed: 11-13
Thursday: 17-19

Bettys pub

Tue-Thu: 18-22
Friday: 18-22

Jakens café

Saturday:
Sunday: 12-15

Study fika

Mon-Thu: 10-16

Library

Thursdays: 17-19

GNIF

Mondays:

Contact us

1Q - First curator

Mirjam Andersson

The First Curator handle questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Nadja Rose Li

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Oscar Silén

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala