Lagtima landskap 29/8

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 29 september 2015 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Val av en mötessekreterare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2015-05-19
 8. Adjungeringar
 9. Meddelanden från inspektor
 10. Meddelanden från nationsstyrelsen
 11. Meddelanden från kuratelet
 12. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 13. Övriga meddelanden
 14. Inträdda landsmän
 15. Utträdda landsmän
 16. Kallade seniorer
 17. Nationens organisation
 18. Bokslut
 19. Budget
 20. Val av två valnämndssuppleanter ht15-vt16
 21. Fyllnadsval av två DJ:s 2015
 22. Fyllnadsval av en Fanbärare ht15-vt16
 23. Fyllnadsval av en Fotograf ht15-vt16
 24. Fyllnadsval av En förman för gutniska lekar ht15-vt16
 25. Fyllnadsval av fyra Helgfikavärdar ht15
 26. Fyllnadsval av en HK-nämndsordförande ht15-vt16
 27. Fyllnadsval av en vice HK-nämndsordförande 2015
 28. Fyllnadsval av fem Klubbverkare ht15
 29. Fyllnadsval av en Körordförande 2015
 30. Fyllnadsval av sex Vardagsfikavärdar ht15
 31. Fyllnadsval av en Teaterförman ht15-vt16
 32. Fyllnadsval av minst en Biblioteksnämndsledamöter 2015
 33. Fyllnadsval av minst en Recentiorsnämndsledamöter 2015
 34. Fyllnadsval av minst en Hk-nämndsledamöter ht15-vt16
 35. Fyllnadsval av minst en PR-nämndsledamöter 2015
 36. Fyllnadsval av minst fyra Radionämndsledamöter ht15
 37. Fyllnadsval av två Fastighetsnämndsledamöter 2015
 38. Fyllnadsval av en Valnämndsledamot ht15-vt16
 39. Val av hedersledamot
 40. Tillsättande av stipendier
 41. Granskningar av ämbetsmän
 42. Övriga frågor
 43. Ordet fritt
 44. Landskapets avslutande

 

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala