Stipendieutlysning

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Härmed ledigförklaras följande stipendier. För stipendier som tillsätts utan ansökan tar stipendienämnden gärna emot förslag på mottagare - hör av er till förste kurator innan angivet datum.

Kjellbergs (med ansökan senast 1 november)

Till medlem som minst varit medlem i fyra terminer. Företrädare manlig medivinare. Får ej tilldelas samma person mer än tre gånger. Företrädare för kompetent Snöbohm-are. Anslås senast den 15 oktober. Sista ansökninsdag 1 november.

Kökeritz (med ansökan till nationen senast 20:e september)

Till studerande av Gotlands nation som med hänsyn till studietiden uppvisar de bästa studieresultat om lika skall nationsmeriter avgöra. Utdelas på terminens första lagtima landskap.

Lange I + II (med ansökan senast 15:e november)

Till skötsamma och behövande studenter av Gotlands nation. Företrädare välförtjänta släktingar inskrivna i nationen. Två stipendier. Utdelas på höstterminens sista lagtima landskap

Gotlands nation (utan ansökan)

Till medlem av Gotlands nation. Avseende bör fästas näst karaktären vid kunskaper och lovande anlag. Endast svårare fattigdom må kunna tagas i beaktande. Utdelas på höstens urtima landskap

Universitetets stipendier med ansökan till Universitetet

senast torsdag 22 september 2015 då webbansökan stänger. Webbansökan nås via www.uu.se/stipendier.

Burmeisters

1 Burmeisters å 26 000 kr till medellös stud född på Gotland eller av föräldrar som bor där.

Måhrbecks

1 Måhrbecks å 50 000 kr till medellös stud född på Gotland.

Glas

1 Glas å 18 000 kr. Till nationsmedlem som bör ha avlagt fullständig studentexamen, bör vara född inom Visby stift och vara känd för flit, fallenhet för studier och sedligt uppförande.

 

 

 

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala