Lagtima landskap 17 september

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 17 september 2013 klockan 18.00 å nationens lokaler

 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
 7. Meddelanden från inspektor
 8. Meddelanden från nationsstyrelsen
 9. Meddelanden från kuratelet
 10. Meddelande från bostadsstiftelsen
 11. Övriga meddelanden
 12. Inträdda landsmän
 13. Utträdda landsmän
 14. Kallade seniorer
 15. Nationens organisation
 16. Bokslut
 17. Budget
 18. Bemyndigande av styrelsen till ny nationsfana
 19. Bemyndigande av styrelsen till nya festsalsstolar
 20. Val av två valnämndssuppleanter ht13-vt14
 21. Fyllnadsval av en DJ 2013
 22. Fyllnadsval av fem helgfikavärdar ht13
 23. Fyllnadsval av en idrottsförman ht13 – vt14
 24. Fyllnadsval av fem pluggfikavärdar ht13
 25. Fyllnadsval av en radioförman ht13
 26. Fyllnadsval av en sånganförare ht13 – vt14
 27. Fyllnadsval av en teaterförman ht13 – vt14
 28. Fyllnadsval av två valnämndsledamöter ht13 – vt14
 29. Fyllnadsval av minst två recentiorsnämndsledamöter 2013
 30. Fyllnadsval av minst fyra radionämndsledamöter ht13
 31. Granskningar av ämbetsmän
 32. Val av hedersledamot
 33. Övriga frågor
 34. Ordet fritt

§42.  Landskapets avslutande

Uppsala den 6 september 2013

Kristina Melin

Förste kurator

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala