Lagtima landskap med hemförlovning 7 maj

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.
Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 7 maj 2013 klockan 18.00 å nationens lokaler

§1. Landskapets öppnande
§2. Fastställande av röstlängd
§3. Godkännande av kallelseförfarandet
§4. Fastställande av föredragningslistan
§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
i. 2013-03-19
§7. Meddelanden från inspektor
§8. Meddelanden från nationsstyrelsen
§9. Meddelanden från kuratelet
§10. Meddelande från bostadsstiftelsen
§11. Övriga meddelanden
§12. Inträdda landsmän
§13. Utträdda landsmän
§14. Val av två revisorer ht13 - vt14
§15. Val av en skattmästare ht13 - vt15
§16. Val av tre nationsstyrelseledamöter ht13 - vt15
§17. Val av två revisorssuppleanter ht13 - vt14
§18. Val av valnämndsordförande ht13 - vt14
§19. Val av åtta valnämndsledamöter ht13-vt14
§20. Val av åtta vardagsfikavärdar ht13
§21. Val av sånganförare ht13 – vt14
§22. Val av nationsmarskalk ht13 – vt14
§23. Val av redaktör ht13 – vt14
§24. Val av krönikör ht13 – vt14
§25. Val av nationssekreterare ht13 – vt14
§26. Val av idrottsförman ht13 – vt14
§27. Val av förman för gutniska lekar ht13-vt14
§28. Val av teaterförman ht13 – vt14
§29. Val av marskalk ht13 – vt14
§30. Val av fanbärare ht13 – vt14
§31. Val av nationsfotograf ht13 – vt14
§32. Val av PR-förman ht13-vt14
§33. Val av granskningsman ht13– vt14
§34. Val av hemsidesansvarig ht13
§35. Val av miljöförman ht13 – vt14
§36. Val av hembygds- och kulturnämndsordförande ht13 – vt14
§37. Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht13 – vt14
§38. Val av fem helgfikavärdar ht13
§39. Val av tillförordnad köksmästare ht13
§40. Val av radioförman ht13
§41. Val av minst fyra radionämndsledamöter ht13
§42. Val av två ledamöter i Gotlands nations bostadsstiftelse ht13 – vt15
§43. Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht12-vt13
§44. Fyllnadsval av två klubbverkare vt13
§45. Fyllnadsval av fem vardagsfikavärdar vt13
§46. Fyllnadsval av en helgfikavärd vt13
§47. Fyllnadsval av en DJ 2013
§48. Fyllnadsval av en vice hembygds- och kulturnämndsordförande 2013
§49. Fyllnadsval av en recentiorsförman ht13-vt14
§50. Fyllnadsval av fem klubbverkare ht13
§51. Fyllnadsval av internationell sekreterare ht13-vt14
§52. Fyllnadsval av en fastighetsnämndsledamot 2013
§53. Tilldelande av stipendier
§54. Granskningar av ämbeten
§55. Val av hedersledamot
§56. Fastställande av inskrivningsavgift
§57. Övriga frågor
§58. Ordet fritt
§59. Hemförlovning
§60. Landskapets avslutande

Uppsala den 24 april 2013,

Kristina Melin
Förste kurator

___________________________________________________________ Terminen lider mot sitt slut, och snart är vårens sista landskap här. Inspektor kommer att hemförlova landsmännen inför den ljuva sommaren och många ämbeten inför nästa termin kommer att fyllas.

Ta dig gärna en titt på kallelsen nedan för att se om det är någon ämbete som passar just dig. Om du vill ha mer information eller ställa upp kan du kontakta nationens valnämnd på val@gotlandsnation.se, gärna en vecka innan landskapet.

Landskapet är nationens beslutande organ, där ämbetsmän väljs och större besluts tas. Som medlem av Gotlands nation har du rösträtt vid landskapet. Ett medlemskap = en röst.Det är även ett gyllene tillfälle att få bättre förståelse för hur nationen fungerar.

Landskapet börjar kl 18:00. Det är bra att infinna sig en stund innan, då man skall visa giltig legitimation och innevarande termins nationskort för nationssekreterare. Landskapet börjar på klockslaget.

Efter landskapet ställs det till med sexa, en något mindre formell och men mycket gemytlig trerätters med mycket sång. Alla som varit på landskapet är välkomna på sexan som kostar 70 kr exklusive dryck. Reccenämnden står i köket!

Om du är intresserad av att ställa upp till val är du välkommen att kontakta valnämnden på val@gotlandsnation.se

 

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala