Urtima landskap med kuratorsval

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 19 mars 2013 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2012-12-04
  • 2013-02-12
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Kallade seniorer
 16. Val av andre kurator ht13-vt14   
 17. Val av en recentiorsförman ht13-vt14
 18. Val av fem klubbverkare ht13
 19. Val av en internationell sekreterare ht13-vt14
 20. Val av en uthyrningsansvarig ht13-vt14
 21. Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht12 – vt13
 22. Fyllnadsval av två klubbverkare vt13
 23. Fyllnadsval av en vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2013
 24. Fyllnadsval av sex vardagsfikavärdar vt13
 25. Fyllnadsval av en DJ 2013
 26. Fyllnadsval av en idrottsförman 2013
 27. Fyllnadsval av tre helgfikavärdar vt13
 28. Fyllnadsval av minst en radionämndsledamot vt13
 29. Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan 2013
 30. Val av hedersledamot
 31. Tillsättande av stipendier
 32. Granskningar av ämbetsmän
 33. Övriga frågor
 34. Ordet fritt
 35. Landskapets avslutande

 

 

Väl mött,

 

Kristina Melin

Förste kurator

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala