Kallelse till lagtima landskap 12/2 kl 18:00

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 12 februari 2013 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

Preliminär föredragningslista:

§1    Landskapets öppnande
§2    Fastställande av röstlängd
§3    Godkännande av kallelseförfarandet
§4    Fastställande av föredragningslistan
§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6    Godkännande av föregående landskapsprotokoll
        2012-12-04
§7    Meddelanden från inspektor
§8    Meddelanden från nationsstyrelsen
§9    Meddelanden från kuratelet
§10    Meddelanden från bostadsstiftelsen
§11    Övriga meddelanden
§12    Inträdda landsmän
§13    Utträdda landsmän
§14    Bokslut
§15    Val av en körordförande 2013
§16    Fyllnadsval av PR-förman ht12 – vt13
§17    Fyllnadsval av sånganförare ht12 – vt13
§18    Fyllnadsval av revisorssuppleant ht12 – vt13
§19    Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht12 – vt13
§20    Fyllnadsval av minst en Hembygds- och Kulturnämndsledamot ht12 – vt13
§21    Fyllnadsval av fyra klubbverkare vt13
§22    Fyllnadsval av vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2013
§23    Fyllnadsval av åtta vardagsfikavärdar
§24    Fyllnadsval en DJ 2013
§25    Fyllnadsval av en idrottsförman 2013    
§26    Fyllnadsval av fem helgfikavärdar vt13
§27    Fyllnadsval av en stipendienämndsledamot 2013
§28    Fyllnadsval av minst tre PR- och kommunikationsnämndsledamöter vt13 – ht13
§29    Fyllnadsval av minst en radionämndsledamot vt13    
§30    Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan
§31    Val av hedersledamot
§32    Granskningar av ämbetsmän
§33    Övriga frågor
§34    Ordet fritt
§35    Landskapets avslutande
        

Uppsala den 4 februari 2013

Kristina Melin
Förste kurator 2013

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala