Urtima landskap med kuratorsval

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 29 oktober 2013 klockan 18.00 å nationens festsal.

Landskapet är nationens beslutande organ, där alla medlemmar av nationen har närvarorätt. Visar man upp giltigt nationskort för innevarande termin har man också rösträtt.

Kandidater till förste och tredje kurator finns anslagna på nationens anslagstavla. Förslag till reglemente för Köksmästare kommer att anslås på nationens anslagstavla torsdag den 24/10. Om ni har några frågor kring reglementet är ni välkomna att kontakta kuratelet.
 

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                      2013-09-17  

 1. Meddelanden från inspektor
 2. Meddelanden från nationsstyrelsen
 3. Meddelanden från kuratelet
 4. Meddelande från bostadsstiftelsen
 5. Övriga meddelanden
 6. Inträdda landsmän
 7. Utträdda landsmän
 8. Bemyndigande till styrelsen att införskaffa nya festsalsstolar
 9. Reglemente för Köksmästare
 10. Val av förste kurator 2014
 11. Val av tredje kurator 2014
 12. Val av en uthyrningsansvarig 2014
 13. Val av fem klubbverkare vt14
 14. Val av en recentiorsförman 2014
 15. Fyllnadsval av en bibliotekarie 2013
 16. Fyllnadsval av en klubbverkare ht13
 17. Fyllnadsval av tre helgfikavärdar ht13
 18. Fyllnadsval av en idrottsförman ht13 – vt14
 19. Fyllnadsval av två vardagsfikavärdar ht13
 20. Fyllnadsval av en radioförman ht13
 21. Fyllnadsval av en sånganförare ht13 – vt14
 22. Fyllnadsval av en teaterförman ht13 – vt14
 23. Fyllnadsval av minst en recentiorsnämndsledamot 2013
 24. Fyllnadsval av minst fyra radionämndsledamöter ht13
 25. Fyllnadsval av minst en fastighetsnämndsledamot 2013
 26. Utdelning av stipendier
 27. Granskningar av ämbetsmän
 28. Val av hedersledamot
 29. Övriga frågor
 30. Ordet fritt
 31. Landskapets avslutande

Uppsala den 22 oktober 2013,

Kristina Melin

Förste kurator

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

mon-fri 14-17

sun 12-15

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala