Kallelse till lagtima landskap 8/5-2012

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 8 maj 2012 klockan 18.00 å nationens lokaler

 

§1.   Landskapets öppnande

§2.   Fastställande av röstlängd

§3.   Godkännande av kallelseförfarandet

§4.   Fastställande av föredragningslistan

§5.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6.   Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                          i.      2011-10-25

                        ii.      2011-03-13

§7.   Meddelanden från inspektor

§8.   Meddelanden från nationsstyrelsen

§9.   Meddelanden från kuratelet

§10.  Meddelande från bostadsstiftelsen

§11.  Övriga meddelanden

§12.  Inträdda landsmän

§13.  Utträdda landsmän

§14.  Val av en skattmästare ht12-vt14

§15.  Val av tre nationsstyrelseledamöter ht12-vt14           

§16.  Val av två revisorer ht 12 – vt13

§17.  Val av två revisorssuppleanter ht12-vt13                    

§18.  Val av valnämndsordförande ht12 – vt13

§19.  Val av åtta valnämndsledamöter ht12 – vt13

§20.  Val av åtta vardagsfikavärdar ht12

§21.  Val av sånganförare ht12–vt13

§22.  Val av nationsmarskalk ht12 – vt13

§23.  Val av redaktör ht12 – vt13

§24.  Val av krönikör ht12 – vt13                                        

§25.  Val av nationssekreterare ht12 – vt13

§26.  Val av idrottsförman ht12 – vt13

§27.  Val av förman för gutniska lekar ht12 – vt13

§28.  Val av teaterförman ht12 – vt13

§29.  Val av marskalk ht12 – vt13

§30.  Val av fanbärare ht12 – vt13

§31.  Val av nationsfotograf ht12 – vt13

§32.  Val av PR-förman ht12-vt13

§33.  Val av granskningsman ht12– vt13

§34.  Val av hemsidesansvarig ht12

§35.  Val av miljöförman ht12 – vt13

§36.  Val av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht12 – vt13

§37.  Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht12 – vt13

§38.   Fyllnadsval av fyra helgfikavärdar ht12

§39.  Val av tillförordnad köksmästare ht12

§40.  Fyllnadsval av fem klubbverkare ht12

§41.  Fyllnadsval av en vice hembygds- och kulturnämndsordförande 2012

§42.  Fyllnadsval av en internationell sekreterare ht12-vt13

§43.  Fyllnadsval av 1-2 DJ’s 2012

§44.  Fyllnadsval av minst en PR- och kommunikationsnämndsledamot ht12-vt13

§45.  Fyllnadsval av en idrottsförman 2012

§46.  Fyllnadsval av en recentiorsförman ht12-vt13

§47.  Fyllnadsval av minst två recentiorsnämndsledamöter 2012

§48.  Tilldelande av stipendier     

§49.  Granskningar av ämbeten

§50.  Val av hedersledamot

§51.  Fastställande av inskrivningsavgift

§52.  Övriga frågor

§53.  Ordet fritt

§54.  Hemförlovning

§55.  Landskapets avslutande

 

Uppsala den 2 maj 2012,

Hanna Mattsson

Förste kurator                     

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala