Årsmöte GNAS

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Dagordning

Gotlands nations Alumn- och Seniorsförenings årsmöte

Tisdagen den 1 maj 2012

klockan 15.00 å nationens lokaler

 

        §1          Mötets öppnande

        §2          Fastställande av röstlängd

        §3          Val av mötessekreterare

        §4          Val av justeringsman

        §5          Godkännande av kallelseförfarandet

        §6          Fastställande av föredragningslista

        §7          Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

        §8          Meddelanden

a)     Inspektor

b)    Styrelsen

c)     Övriga

        §9          Revision

      §10        Val av styrelse 2012/2013

a)     Ordförande

b)    Sekreterare

c)     Två ledamöter

      §11        Fastställande av medlemsavgift

      §12        På gång i vår/sommar/höst

      §13        Övriga frågor

      §14        Ordet fritt

      §15        Mötets avslutande

 

Följande poster i styrelsen utlyses till årsmötet den 1 maj 2012

En Ordförande

En Sekreterare

Två ledamöter

 

Är du intresserad av någon av dessa poster eller har du frågor?

Maila till gnas@gotlandsnation.se senast den 28 april.

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala