Kallelse till urtima landskap 13/3-2012

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 13 mars 2012 klockan 18.00 å nationens festsal

 

Preliminär föredragningslista:

§1        Landskapets öppnande

§2        Fastställande av röstlängd

§3        Godkännande av kallelseförfarandet

§4        Fastställande av föredragningslistan

§5        Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6        Godkännande av föregående landskapsprotokoll                    

§7        Meddelanden från inspektor

§8        Meddelanden från nationsstyrelsen

§9        Meddelanden från kuratelet

§10      Meddelanden från bostadsstiftelsen

§11      Övriga meddelanden

§12      Inträdda landsmän

§13      Utträdda landsmän

§14      Kallade seniorer

§15      Val av andre kurator ht12-vt13   

§16      Val av en recentiorsförman ht12-vt13

§17      Val av fem klubbverkare ht12

§18      Val av en internationell sekreterare ht12-vt13

§19      Val av en uthyrningsansvarig ht12-vt13

§20      Fyllnadsval av en helgfikavärd vt11

§21      Fyllnadsval av fem vardagsfikavärdar vt12

§22      Fyllnadsval av en idrottsförman 2012

§23      Fyllnadsval av minst två PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2012

§24      Fyllnadsval av en fastighetsnämndsledamot 2012

§25      Fyllnadsval av två stipendienämndsledamöter 2012

§26      Fyllnadsval av två revisorer ht11-vt12

§27      Fyllnadsval av en revisorssuppleant ht11-vt12

§28      Fyllnadsval av en teaterförman ht11-vt12

§29      Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht11-vt12

§30      Fyllnadsval av en vice hembygds och kulturnämndsledamot 2012

§31      Fyllnadsval av minst en hembygds- och kulturnämndsledamot ht11-vt12

§32      Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan 2012

§33      Val av hedersledamot

§34      Tillsättande av stipendier

§35      Granskningar av ämbetsmän

§36      Övriga frågor

§37      Ordet fritt

§38      Landskapets avslutande

 

Uppsala den 6:e mars 2012

Hanna Mattsson, förste kurator 2012

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

mon-fri 14-17

sun 12-15

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala