Landskap 7/2

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Nu är det dags för Gotlands nations första landskap för terminen. Landskapet är nationens högsta beslutande organ, och det är här ämbetsmän väljs och de stora och viktiga frågorna på nationen tas upp.
För att få rösta på landskapet måste man vara medlem av nationen och kunna visa upp giltigt nationskort och legitimation. Detta är alltså din chans som medlem att vara med påverka vad som beslutas på nationen.
Efter att landskapet avslutats kommer det att hållas en s.k. sexa i nationens festsal, vilket innebär en mindre formell trerättersmiddag där vi sjunger och lär känna varandra. Sexan är det givetvis frivilligt att gå på, och den kostar 60:-.

Hoppas vi ses där!

----

Kallelsen lyder enligt följande:

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 7 februari 2012 klockan 18.00 å nationens festsal.

Preliminär föredragningslista:

Preliminär föredragningslista:

§1 Landskapets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Godkännande av kallelseförfarandet
§4 Fastställande av föredragningslistan
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6 Godkännande av föregående landskapsprotokoll
2011-12-06
§7 Meddelanden från inspektor
§8 Meddelanden från nationsstyrelsen
§9 Meddelanden från kuratelet
§10 Meddelanden från bostadsstiftelsen
§11 Övriga meddelanden
§12 Inträdda landsmän
§13 Utträdda landsmän
§14 Val av en körordförande 2012
§15 Fyllnadsval av en helgfikavärd vt12
§16 Fyllnadsval av fem vardagsfikavärdar vt12
§17 Fyllnadsval av minst två Pr- och kommunikationsnämndsledamöter 2012
§18 Fyllnadsval av tre fastighetsnämndsledamöter 2012
§19 Fyllnadsval av två stipendienämndsledamöter 2012
§20 Fyllnadsval av två revisorer ht11-vt12
§21 Fyllnadsval av teaterförman ht11-vt12
§22 Fyllnadsval av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht11-vt12
§23 Fyllnadsval av en vice hembygds- och kulturnämndsordförande 2012
§24 Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan
§25 Val av hedersledamot
§26 Granskningar av ämbetsmän
§27 Övriga frågor
§28 Ordet fritt
§29 Landskapets avslutande


Uppsala den 31 januari 2012

Hanna Mattsson, Förste kurator 2012

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala