Lagtima landskap II

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

 

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 13 maj 2014 klockan 18.00 å nationens lokaler

 

§1.   Landskapets öppnande

§2.   Fastställande av röstlängd

§3.   Godkännande av kallelseförfarandet

§4.   Fastställande av föredragningslistan

§5.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6.   Godkännande av föregående landskapsprotokoll

                          i.      2014-04-01

§7.   Meddelanden från inspektor

§8.   Meddelanden från nationsstyrelsen

§9.   Meddelanden från kuratelet

§10.  Meddelande från bostadsstiftelsen

§11.  Övriga meddelanden

§12.  Inträdda landsmän

§13.  Utträdda landsmän

§14.  Val av två revisorer ht14-vt15

§15.  Val av en skattmästare ht14-vt15

§16.  Val av tre nationsstyrelseledamöter ht14-vt16            

§17.  Val av två revisorssuppleanter ht14-vt16                    

§18.  Val av valnämndsordförande ht14 – vt15

§19.  Val av åtta valnämndsledamöter ht14 – vt15

§20.  Val av åtta vardagsfikavärdar ht14

§21.  Val av sånganförare ht14–vt15

§22.  Val av nationsmarskalk ht14 – vt15

§23.  Val av redaktör ht14 – vt15

§24.  Val av krönikör ht14 – vt15                                        

§25.  Val av nationssekreterare ht14 – vt15

§26.  Val av idrottsförman ht14 – vt15

§27.  Val av förman för gutniska lekar ht14 – vt15

§28.  Val av teaterförman ht14 – vt15

§29.  Val av marskalk ht14 – vt15

§30.  Val av fanbärare ht14 – vt15

§31.  Val av nationsfotograf ht14 – vt15

§32.  Val av PR-förman ht14-vt15

§33.  Val av granskningsman ht14– vt15

§34.  Val av hemsidesansvarig ht14

§35.  Val av miljöförman ht14 – vt15

§36.  Val av en hembygds- och kulturnämndsordförande ht14 – vt15

§37.  Val av minst fyra hembygds- och kulturnämndsledamöter ht14 – vt15

§38.  Val av fem helgfikavärdar ht14

§39.  Val av en radioförman ht 14

§40.  Val av fyra radionämndsledamöter ht14

§41.  Recentiorsförman ht14-vt15

§42.  Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig 2014

§43.  Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig ht14-vt15

§44.  Fyllnadsval av en klubbmästare vt14

§45.  Fyllnadsval av en hk-nämndsordförande ht14-vt15

§46.  Fyllnadsval av en vice hk-nämndsordförande 2014

§47.  Fyllnadsval av fyra klubbmästare ht14

§48.  Fyllnadsval av 1-2 dj´s 2014

§49.  Fyllnadsval av två pluggfikavärdar vt14

§50.  Fyllnadsval av en idrottsförman ht13-vt14

§51.  Fyllnadsval av förman för gutniska lekar ht13-vt14

§52.  Tilldelande av stipendier     

§53.  Granskningar av ämbeten

§54.  Val av hedersledamot

§55.  Fastställande av inskrivningsavgift

§56.  Övriga frågor

§57.  Ordet fritt

§58.  Hemförlovning

§59.  Landskapets avslutande

 

 

Uppsala  4 april

Förste kurator 2014

Patrik Larsson

 

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala