Urtima landskap med kuratorsval

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 1 april 2014 klockan 18.00 å nationens festsal.

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

§1                Landskapets öppnande

§2                Fastställande av röstlängd

§3                Godkännande av kallelseförfarandet

§4                Fastställande av föredragningslistan

§5                Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§6                Godkännande av föregående landskapsprotokoll

-          2014-02-11

§7                Adjungeringar

§8                Meddelanden från inspektor

§9                Meddelanden från nationsstyrelsen

§10            Meddelanden från kuratelet

§11            Meddelanden från bostadsstiftelsen

§12            Övriga meddelanden

§13            Inträdda landsmän

§14            Utträdda landsmän

§15            Kallade seniorer

§16            Val av andre kurator ht14-vt15

§17            Val av köksmästare ht14             

§18            Val av en recentiorsförman ht14-vt15

§19            Val av fem klubbverkare ht14

§20            Val av en internationell sekreterare ht14-vt15

§21            Val av en uthyrningsansvarig ht14-vt15

§22            Fyllnadsval av fyra klubbverkare vt14

§23            Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig vt14-ht15

§24            Fyllnadsval av en vice Hembygds- och Kulturnämndsordförande 2014

§25            Fyllnadsval av en  Hembygds- och Kulturnämndsordförande ht13-vt14

§26            Fyllnadsval av en Radioförman vt14

§27            Fyllnadsval av två vardagsfikavärdar vt14

§28            Fyllnadsval av en DJ 2014

§29            Fyllnadsval av en idrottsförman 2014

§30            Fyllnadsval av två helgfikavärdar vt14

§31            Fyllnadsval av minst fyra radionämndsledamot vt14

§32            Fyllnadsval av en stipendienämndsledamot 2014

§33            Fyllnadsval av en miljöförman ht13 – vt14

§34            Val av hedersledamot

§35            Tillsättande av stipendier

§36            Granskningar av ämbetsmän

§37            Övriga frågor

§38            Ordet fritt

§39            Landskapets avslutande

 

 

Väl mött,

 

Patrik Larsson

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala