Positions up for election on Lagtima Landskap II Spring Semester

Valbara förtroendeposter till Lagtima Landskap II VT22 

Positions up for election on Lagtima Landskap II Spring Semester 2022


 
Intresserad?

Vill du ställa upp till en förtroendevald post eller få mer information? 
Kontakta Valnämnden på
val@gotlandsnation.se

Val till Valnämnden bereds av kuratelet, kontakta Förste Kurator för mer information eller för att ställa upp i val genom email till 1q@gotlandsnation.se

 

Interested? 

Are you interest in a position or get more information about it? 
Contact the Election Committee at val@gotlandsnation.se  

If interested in the Election Committee, contact the Curatel through the First Curator on 1q@gotlandsnation.se


 

Ordinarie val för perioden HT22-VT24
Ordinary election for the period of autumn 22 – spring 24


Tre Nationsstyrelseledamöter 
Three Members of the Nation Board

 

En Skattmästare 
One Treasurer


Ordinarie val för perioden HT22-VT23
Ordinary election for the period of autumn 22 – spring 23


En Fanbärare 
One Banner Carrier

 

En Fotograf 
One Photographer

 

En Förman för Gutniska Lekar 
One Head of Gotlandic Sports

 

En Granskningsman 
One Examiner

 

Fem Helgfikavärdar 
Five Weekend Fika Hosts

 

En HK-nämndordförande 
One Head of HK-Committee

 

En Idrottsförman 
One Head of Sports

 

En IT-ansvarig 
One IT Responsible

 

En Krönikör 
One Chronicler

 

En Körordförande 
One Choir Chairman

 

En Marskalk 
One Marshall

 

En Miljöförman 
One Environment Responsible

 

En Nationsmarskalk 
One Nation Marshall

 

En PR-förman 
One Head of PR

 

En Redaktör 
One Editor

 

En Revisor 
One Accountant 

 

Två Revisorsassistenter 
Two Assistant Accountants

 

En Sekreterare 

One Secretary

 

En Sånganförare 
One Song Leader

 

En Teaterförman 
One Head of Theatre

 

En Valnämndsordförande 
One Head of the Election Committee

 

Minst en ledamot av PR- nämnden 
At least one member of the PR-Committee

 

Åtta ledamöter av Valnämnden 
Eight members of the Election Committee

 

Två suppleanter av Valnämnden 
Two alternate members of the Election Committee

 

Minst en ledamot av HK-nämnden 

At least one member of the HK-Committee


Ordinarie val för perioden HT22

Ordinary election for the period of autumn 22 


Åtta Pluggfikavärdar
Eight Study Fika Hosts


Fyllnadsval för perioden HT22 

By-elections for the period of autumn 22

 

Sex Klubbverkare 
Six Clubworkers

 

En Köksmästare 
One Kitchen Master

 

Fyllnadsval för perioden HT22- VT23

By-elections for the period of autumn 22- spring 23


 En Recentiorförman 
One Head of Freshers

 

En Sexamästare 
One Master of Sexas

 

En Uthyrningsansvarig 
One Rental Responsible

 

 

Fyllnadsval för perioden VT22

By-elections for the period of spring 22

Två Klubbverkare
Two Clubworkers

 

Två Pluggfikavärd
 Two Study Fika Hosts

 

 

Fyllnadsval för perioden suppleanter VT22- HT22

By-elections for the period of spring 22-autumn 22


En Uthyrningsansvarig 
One Rental Responsible

 

En PR-förman 
One Head of PR

 

En Vice HK-nämndsordförande 
One Vice Head of the HK-Committee

 

Minst två ledamöter av Teaternämnd 
At least two member of the Theatre Committee 

 

Minst två ledamot av Biblioteksnämnden 
At least two members of the Library Committee 

 

Ledamöter av Reccenämnden 
Members of the Freshers Committee

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala