Positions up for election on Urtima Landskap Spring Semester 2022

Valbara förtroendeposter till Urtima Landskap VT22 
Positions up for election on Urtima Landskap Spring Semester 2022


Intresserad?

Vill du ställa upp till en förtroendevald post eller få mer information? 

Kontakta Valnämnden på val@gotlandsnation.se

Val till Valnämnden bereds av kuratelet, kontakta Förste Kurator för mer information eller för att ställa upp i val genom email till 1q@gotlandsnation.se


Interested? 

Are you interest in a position or get more information about it? 

Contact the Election Committee at val@gotlandsnation.se  

If interested in the Election Committee, contact the Curatel through the First Curator on 1q@gotlandsnation.se

 

Fyllnadsval för perioden HT21 – VT22

By-elections for the period of autumn 21 – spring 22


En Idrottsförman

One Head of Sports


En Internationell Sekreterare

One International Secretary


En Valnämndsledamot 

One Member of the Election Committee


PR-nämndsledamöter 

Members of the PR-Committee


Hembygd- och Kultur-nämndsledamöter

Members of the Home and Culture-CommitteeFyllnadsval för perioden VT22

By-elections for the period of spring 22


Två Klubbverkare

Two ClubworkersFyllnadsval för perioden 2022

By-elections for the period of 2022


En Uthyrningsansvarig

One Head of Rentals


Recentiorsnämndsledamöter

Members of the Fresher’s Committee


En PR-förman

One Head of PR-Committee


En Vice HK-nämndsordförande

One Vice Head of the HK Committeee


Minst två Teaternämndsledamöter

At least two members of the Theatre Committee


Minst två Biblioteksnämndsledamöter

At least two members of the Library CommitteeOrdinarie val för perioden HT22

Ordinary election for the period HT22


En Köksmästare

One Kitchen Master


Sex Klubbverkare

Six Club WorkersOrdinarie val för perioden HT22 – VT23

Ordinary election for the period HT22 – VT23


En Andre Kurator

One Second Curator


En Internationell Sekreterare

One International Secretary


En Recentiorsförman

One Head of the Freshers Committee


En Sexamästare 

One Master of Sexas


En Uthyrningsansvarig

One Head of Rentals


The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala