Urtima Landskap

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 14 april 2015 klockan 18.00 å nationens festsal. Presentationer av kandidater till posterna andre kurator samt köksmästare sitter anslagna på nationens anslagstavla.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
  • 2014-12-02
  • 2015-02-12
 7. Adjungeringar
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelanden från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Kallade seniorer
 16. Val av andre kurator ht15-vt16
 17. Val av köksmästare ht15        
 18. Val av en recentiorsförman ht15-vt16
 19. Val av sex klubbverkare ht15
 20. Val av en internationell sekreterare ht15-vt16
 21. Val av en uthyrningsansvarig ht15-vt16
 22. Fyllnadsval av en körordförande 2015
 23. Fyllnadsval av en fanbärare 2015
 24. Fyllnadsval av en DJ 2015
 25. Fyllnadsval av en fotograf ht14-vt15
 26. Fyllnadsval av en nationsmarskalk ht14-vt15
 27. Fyllnadsval av fyra vardagsfikavärdar vt15
 28. Förtydligande av beslut gällande bostadsstiftelsens lån
 29. Jämställdhetsplan och alkoholhandlingsplan 2015
 30. Reglemente för förtjänstmedaljer
 31. Tillsättande av stipendier
 32. Val av hedersledamot
 33. Granskningar av ämbetsmän
 34. Övriga frågor
 35. Ordet fritt
 36. Landskapets avslutande

Max Hammarstedt

Förste kurator 2015

 

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala